Az ERKE bemutatása

Küldetésünk

Mindenkinek joga, de egyben kötelezettsége is, hogy képességei és lehetőségei szerint részt vegyen a saját és az őt befogadó közösség sorsának alakításában. Arra törekszünk, hogy az emberek ehhez szükséges képességei gyarapodjanak, a részvételi lehetőségek egyénileg és a közösségek tagjaként is valósak és érdemiek legyenek.

 

Eredmények, referenciák

Közösségünk 2006 óta létezik. Egyesületként 2009-től tevékenykedünk. A kezdetektől foglalkozunk más közösségek, civil szervezetek működésének szakmai támogatásával, a polgárok, civil szervezetek részvételének erősítésével. 2015 óta birtokoljuk a civil információs centrum címet. Hasonlóan fontosak fontosak számunkra a Miskolcon, B.-A.-Z. és SZ-SZ-B megyében illetve Felvidéken megvalósuló településfejlesztési közösségépítő, kulturális valamint az esélyegyenlőség előmozdításával kapcsolatos kezdeményezéseink.

 

Korábbi programok

“Hálózati Tanulás Megújuló Pedagógia: Hálózati Együttműködés Észak-Magyarországon” (TÁMOP 3.1.4.) regionális szintű projektben 50 térségi műhely szervezése a közoktatási és a civil szereplők együttműködéséről. (2009-2012.)

 

HEKUBA Klub címmel vezettünk két éves ifjúsági programot Tarcalon és Tokaj-Hegyalján. Az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program által támogatott kezdeményezés keretében 15-29 év közötti fiatalok cselekvő részvételével szerveztünk a helyi kötődéseket erősítő, közösségépítő akciókat. (2010-2012)

 

A civil információs centrum szakmai munkájának irányítása a címbirtokos Nyilas Misi Alapítvány megbízásából (2012-2014)

 

A felvidéki Fórum Információs Központtal, a Gömöri Ifjúsági Társasággal. a Fundament Polgári Társulással, valamint a kárpátaljai Ukrán-Magyar Területfejlesztési Irodával együttműködve szerveztünk képzési és információs programokat a határon átnyúló kapcsolatok építésének tárgyában. Támogatók: Norvég Alap Szlovákia, Visegrád Alap, Magyarország-Szlovákia Területi Együttműködési Program (2010-2014.)

 

Jelenlegi tevékenységeink

 

Civil Információs Centrum

Egyesületünk 2015. óta birtokolja a civil információs centrum címet. A civil törvény és az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött szakmai megállapodás alapján 2019. december 31-ig nyújtunk:

  • tanácsadási,
  • információs,
  • infokommunikációs,
  • képzési,
  • valamint a magyar-külhoni magyar kapcsolatokat,
  • a civilek foglalkoztatási szerepét,
  • érdekeik megjelenítését támogató szolgáltatásokat.

 

Közművelődési megállapodás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával

Egyesületünk 2017-ben közművelődési megállapodást kötött Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával civil közösségi színtér és az önképzés lehetőségének biztosítására. Ennek keretében workshopokat szerveztünk a Miskolcon működő nyugdíjas klubok, illetve a városi diákönkormányzat részvételével Ezeken 70 fő fett részt. (2017-)

 

Esély és Részvétel (EFOP-1.3.5-16)

Az Esély és Részvétel projekt 2017-ben indult, Célja Miskolc Város és a megye ifjúságmegtartó erejének növelése, valamint az idősek aktív közösségi részvételének előmozdítása. Összesen 91 eseményen várjuk azokat, akik ötlettel, szóval és tettel szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy a Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élők – életkoruktól függetlenül – megbecsült életet élhessenek. (2017-2020.)

Támogatási összeg: 25 millió Ft

 

Egyházi és civil együttműködésben megvalósuló karitatív közösségfejlesztés a Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus Egyházközségnél (EFOP-1.3.7-17)

Fancsal-Hernádvécse Evangélikus Egyházközséggel pályázva 2017 végén nyertünk támogatást az Encsi járás közösségi életének fejlesztésére. A projekt modellértékű, amennyiben a civilek és egyházak együttműködése olykor akadozik, annak ellenére, hogy az aprófalvas térségekben szükség van a közös fellépésre az itt élők hátrányainak mérséklése érdekében. Konzorciumi partnerként érzékenyítő foglalkozásokat, mediált közösségi beszélgetéseket és családi programokat szervezünk.

Támogatási összeg konzorciumi partnerként: 14 899 500 Ft

 

Kapuzörgető (TOP 6.9. 2)

A projekt Miskolc középső részén a Győri-kapu városrészben valósul meg. A célterületen 9.813 fő él. Célunk, hogy biztosítsuk az itt élők identitás- és összetartozás tudatának erősítéséhez, életminőségük javításához szükséges aktív társadalmi részvétel lehetőségeit. A projekt a közösségfejlesztési módszertan szerint jellemzően a helyi lakosok által tervezett és megvalósított folyamatokat, akciókat tartalmaz. A projekt továbbá a bűnmegelőzés és a közlekedésbiztonság tárgykörével foglalkozó elemeket foglal magában.

Támogatási összeg: 55 millió Ft

 

Avasi Horizont és Diósgyőri Horizont Programok TOP-7.1.1-16 CLLD

Felügyelő bizottsági tagként közreműködünk a Miskolcon megvalósuló két közösség által irányított fejlesztésben. Az „Avasi Horizont” elnevezésű program kulcseleme a civil szervezetek megerősítése, ezért az ennek keretében megvalósuló fejlesztésekre civil információs centrumként is külön szakmai figyelmet fordítunk. A „Diósgyőri Horizont” elnevezésű Program irányában szakmai szempontból a közösségfejlesztő munkánk révén vagyunk elkötelezettek.  

Szöveg méretezése