Hónap: 2020 január

Ismertető a NEA testületi tagjainak megválasztásáról

A NEA testületek, így a kilenc főből álló Tanács és az öt, egyenként kilenc főből álló kollégium 3-3 tagját a helyi, területi és országos hatókörű civil szervezetek választják meg. A civil szervezetek a szavazati jogukat az általuk a szavazásra feljogosított képviselőjük útján gyakorolják. Ezt a szervezeti képviselőt nevezzük elektornak.  Nem feltétel, hogy az elektor a […]

Összefoglaló tanulmány a szlovákiai (magyar) civil szféráról

Összefoglaló tanulmányunkban a szlovákiai magyar civil szféra vizsgálatát tűztük ki célul. Elsősorban a jelenlegi helyzetre fókuszálunk, de ezzel egy időben a tanulmány egyfajta történelmi áttekintést is nyújt. A kisebbségi létből adódóan az általunk vizsgált szervezetekre bár ugyanúgy a szlovákiai jogrendszer vonatkozik, tevékenységüket mégis a kisebbségi lét és az anyaországhoz való kötődés határozza meg. A jogszabály […]

Megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap civil jelöltállítási rendszerében való részvételre szóló felhívása

NEA logo

Idén új tagok kerülenek a civil szervezetek működését és programjait támogató Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) testületeibe. A kilenc főből álló Tanács és szinten kilenc fős kollégiumok tagjainak harmadát a civil szervezetek választhatják meg az általuk jelöltek sorából.   Minden helyi, területi, vagy országos hatókörrel működő és bírósági nyilvántartásba vett egyesület, alapítvány, szövetség jogosult részt venni a […]

Szöveg méretezése